Our Packages

Choosing The Package Just Right For You..!

Từ xét nghiệm tổng quát ( dự phòng ) đến xét nghiệm thể lực, MEDCHECK đều có các gói xét nghiệm cho mọi người.Cho dù bạn muốn giảm cân, tăng cường thể lực hay chỉ muốn kiểm tra xem có nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch thì với MEDCHECK bạn đã chọn đúng hướng, bởi vì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các xét nghiệm theo yêu cầu phù hợp dựa trên bảng câu hỏi dễ hiểu của chúng tôi. Ngay cả gói xét nghiệm tổng quát của chúng tôi cũng có nhiều xét nghiệm hơn thường qui.

Tất cả các gói xét nghiệm đều kèm 20 phút tư vấn trực tuyến hay trực tiếp với bác sĩ của chúng tôi, nếu cần thiết

Chúng tôi sẽ giúp gia đình nhỏ của bạn xác định các nguy cơ nguy cơ sức khoẻ như bệnh tình dục, nguy cơ di truyền chứng Down, cũng như sức khoẻ của bạn nói chung.

Chúng tôi có thß╗â xét nghiß╗çm ─æß╗â biß║┐t sß╗▒ lão hóa ß║únh hã░ß╗ƒng ─æß║┐n bß║ín không ch&

─Éß╗â biß║┐t là chß║┐ ─æß╗Ö dinh dã░ß╗íng, làm viß╗çc, và các thß╗▒c phß║®m chß╗®c

Giúp bß║ín xác ─æß╗ïnh các mß╗æi nguy cãí bß╗çnh tim mß║ích, tiß╗âu ─æã░ß╗Øng, ung thã░ hay các b&